Posturologi grundkursus

25. - 27.  maj 2018

Slagelsegade 12, København Ø

Lær den praktiske Posturologi på tre dage.​

Fredag fra 10:00 - 17:00

Lørdag fra 9:00 - 17:30

Søndag fra 9:00 - 13:00

Kursusplan:

 • Definition
 • Posturologiens strategi, input, output, funktioner og dysfunktioner
 • Symptomer og behandling
 • Kæbe, Tunge. Åndedræt. Øje. Indre øre. Fod​.
 • Generelle posturologiske tests
 • APO-test af skulder- og hoftelinier. Stepping test, Fukudas test.
 • Posturologisk modning
 • Dystoni-behandling
 • Smerte-behandling af Posturologisk betingede smerter
 • Underviser: Anne Marie Vester

Posturologi

​Posturologi er læren om menneskets postur/positur/position/ eller et mere almindeligt ord; stilling i rummet og evnen til at stabilisere rummet.

Menneskets stilling er udgjort alene af musklerne, og musklerne har to funktioner.

 1. At kunne bevæge sig. Det kaldes en dynamisk evne. Gennem bevægelse genereres energi, muskler kan arbejde som fjedre. Når man hopper op ad trapper og absorberer energi, når man hopper ned.
 2. At støtte skelettet, så vi kan stå oprejst. Det kaldes muskeltonus.

​Mennesket kan stå oprejst grundet tonus i de inderste muskler. Denne tonus/spændthed kan ikke påvirkes ved at slappe af, spænde op eller stå anderledes. Muskeltonus er centralt reguleret af hjernen udfra den opfattelse hjernen har fået af rumlighed. Denne opfattelse er en samling af input til hjernen, som kan forstyrres af posturologiske ubalancer og dermed sende fejlinformationer til hjernen om rumlighed. Denne strøm af informationer kan påvirkes gennem posturologisk behandling.

​De fleste mennesker med smerter har også en skævhed i kroppens positur. Dvs. at nogle muskler har en asymmetrisk tonus, fordi hjernen er fejlinformeret  eller har fået mangelfulde oplysninger om, vandrette og lodrette linier og har derfor fejltolket rummet, rumlighed, lodrette og vandrette linier. Dette medfører andre problemer indenfor flg. kategorier. Kognitiv perception, smerte, balance.

Fødderne

Huden under fødderne har trykfølere, der informerer hjernen om hvorledes trykket er fordelt på fødderne, således at hjernen konstant oplyses om vægtfordeling, om vi bøjer os forover, bagover eller hvordan vi står. Formålet, med at give hjernen disse oplysninger, er, at kompensere med vægtfordeling i resten af kroppen, så vi kan holde balancen. Når fødderne drejer for meget ind eller ud, vipper bækkenet også, eller når vægten ikke fordeles ens på fødderne vil hoften rotere. Dette kan reguleres posturologisk.

Øjne

Hjernen får også oplysninger fra øjnene om, hvad der er lodret. Oplysningerne kommer fra den perifere nethinde, der informerer om rumlighed, altså lodrette og vandrette linier, når vi er stående, samt om hvad der foregår perifert i synsfeltet, det felt man ikke ser med, men fornemmer bevægelser med, altså sidesynet.

Ydermere kommer informationer fra øjets muskler om øjets stilling i øjenhulen. Når en øjenmuskel strammes, drejer billedet og kroppen retter sig til efter billedet fra nethinden. Hvis man står skævt, tror hjernen at rummet er skævt, fordi billedet fra nethinden er skævt. Med posturologi retter man øjenmuskulaturen og patientens stilling retter sig samtidigt.

​Symptomer fra kæbeled og bidfunktion

Smerter, man vågner med om natten eller morgenen, som ikke var der, da man gik i seng, stammer fra problemer i kæbeled og bid. 

TILMELDING

Send en mail til:

klinik@ny-energi.dk eller indbetale kursus-honoraret på 3500,- kr.

Honoraret dækker materiale og forplejning.

Overnatning kan finde sted på vor klinik, for 100,- kr. pr nat.

Konto: 7600 1559186

Tekst. Fornavn og efternavn

Betaling fra udlandet:

Eban: DK2276000001559186

Swift: VEHODK

​​Symptomer fra øjne


Jo hurtigere billederne flytter sig, jo mere travlt får hjernen med at udrede billederne hos en posturologisk øjenpatient, derfor bliver man ør i hovedet af at køre bil, læse eller se TV.Øjenpatienter er trætte om aftenen og falder i søvn foran fjernsynet, eller når de begynder at læse.

Hjernen benytter hele det mentale kapitel til at opfatte billedet, det øjnene ser. Denne funktion kaldes den kognitive forbindelse og er alt hvad man bruger til at opfatte med. Dette kan forstyrres, hvis billedet på nethinden forstyrres. Det vil medføre forstyrrelser i opfattelse af selvværd, hvilket over lang tid kan føre til depression. Hjernen har så meget overarbejde med at fusionere billedet fra højre og venstre øje, at psykisk belastning eller stress, kan føre til kollaps, nervesammenbrud eller depression.

Symptomer fra fødder

Smerterne kommer når man kommer i gang, begynder at gå. Jo mere man går, des mere tiltager smerterne.
​Årsagen er at fodstillingen er forstyrret. Denne forstyrrelse korrigeres med posturologi.

Sålen

Sålens opgave er, at genskabe et perfekt samarbejde mellem fod og hjerne, så den bedst mulige fodstilling opnås.

En elektroniske chip, som regulerer føddernes trykfølere, er udviklet af en fransk læge, forsker og posturolog professor Michel Marignan.

Chippen indeholder et lille elektronisk kredsløb, der udløser knap 5 MegaHertz.

Denne frekvens påvirker nogle små nerveender under fødderne, som er følsomme over for tryk. Deres opgave er, at oplyse hjernen om hvordan kroppens vægt er placeret på foden. Ud fra disse oplysninger kan hjernen organisere den rette muskeltonus og dermed posturologisk balance.

Hjernen har hele tiden brug for at vide, hvorledes trykket under foden er fordelt. De informationer om vægtfordeling på fødderne, som hjernen modtager, kan ændre kroppens stilling.

Stillingen af bækkenet og lændehvirvlernes placering i forhold til hinanden afgøres delvist af fodens samarbejde med hjernen.

Den elektroniske chip vækker trykfølerne under fødderne og får dem til at informere hjernen om vægtfordeling. Resultatet er, at kroppens stilling retter sig, fordi hjernen nu får alle oplysninger om vægtens fordeling på fødderne og således er i stand til at organisere den rette stilling.

Genoptræningen af trykfølerne med chippen varer i 3-6 mdr., men da chippen virker i 10-12 mdr. anbefales den i dette tidsrum. Herefter er det sjældent nødvendigt at bruge den mere.

Med en elektronisk chip og sensoriske indlæg (2-3mm.) kan foden genoptrænes og en god fodstillingen opnås. Herved kan problemer i rygsøjlen forsvinde.​

Posturologi

Henvender sig til årsagen.
Videnskabeligt fag der bygger på neurologi.
Tager almen diagnosticering under fornyet overvejelse.
Definition: Postur, positur, position, stilling.

Posturologi er læren om den geometriske og biomekaniske organisation af forskellige segmenter hos et individ i rummet og dets regulationsproces.

Posturologi er samlingen af de neurologiske mekanismer, som muliggør afbalancering af disse elementer i rummet i stående stilling og ved bevægelser.​

Posturologi beskæftiger sig med smerter og forstyrrelser i bevægeapparatet.

Dets største domæne er rygsøjlen.

Individets stående stilling er resultat af tonus i de toniske muskler. Denne tonus er centralt reguleret udfra oplysninger, som hjernen får hovedsageligt om henholdsvis øjets stilling i øjenhulen, bidfunktionen og fodstillingen.

Posturologien regulerer således de neurologiske styresystemer som komponerer muskeltonus og dermed den stående stilling.

Toniske muskler kan ikke masseres eller manipuleres med varig effekt, da de er centralt regulerede. Trods en kompleks neurologisk styring, der hviler på en eneste strategi, nemlig at holde reaktionen af vores tyngdepunkt midt på et bestemt areal på gulvet, findes forstyrrelser hos de fleste patienter. Symptomerne udgør smerter i bevæger-apparatet, instabilitet, indlæringsproblemer og kognitive forstyrrelser.

Den multiplekse aktivitet i nerve-systemet, hvis resultat er kropsstillingen, er en af de sidst erhvervede funktioner, som er meget mindre moden end andre fysiologiske funktioner. Derfor er evnen til at stå oprejst meget sårbar, hvilket forklarer en høj frekvens af dysfunktioner.

​KLINIK

Patienten undersøges i stående stilling, og man vil med et kort posturologisk blik kunne konstatere, om patienten kun kan stå oprejst afslappet ved at være skæv. Det er ikke så vigtigt at f.eks. C7 og L3 er forskudt, men det er vigtigt at udrede hvorfor.

Posturologien kan differential-diagnosticere motoriske og mekaniske forstyrrelser, udfra det neurologiske svar kropsstillingen udtrykker, dette var er resultatet af hjernens opfattelse af rumlighed.

Posturologi er et krydspunkt hvor flere videnskaber løber sammen. Posturologien udgør et farvel til adskillige uforklarlige symptomer og fremkalder med sin metode et nyt billede af sundhed og sygdom, hvor resultaterne indstifter et nyt paradigme.

DR. Michel MARIGNAN

Praktiserende læge i Marseilles, professorassistent for lægestuderende ved Universitet i Paris.

Afholder posturologikurser verden over. En beskeden og seriøs mand, med en sjælden indsigt.

World Medicine v/Anne Marie Vester

Slagelsegade 12

2100 København Ø, Denmark

CVR: 12271336

Ny Energi v/Anne Marie Vester
Sønderlandsgade 19
7500 Holstebro
CVR: 12271336