Akupunktur-uddannelse med mesterlære

Kombinationen af Antik kinesisk akupunktur, Klassisk kinesisk akupunktur og Traditionel kinesisk akupunktur kombineres i uddannelsen, da alle modeller indeholder store sandheder og uundværlige skatte. Alle discipliner peger i samme retning og giver et solidt grundlag for, at kunne udrede sammenhænge, der medfører klinisk succes.​

At diagnosticere er, at forstå sammenhænge. Dette går forud for enhver behandling. Dette lærer alle elever.​

​At helbrede med akupunktur er, at kunne anvende sit håndværk på kunstnerisk vis, hvilket i stor grad afhænger af lærernes erfaringer og evner til at videregive disse.

Gennem uddannelsen opnås teoretisk og praktisk erfaring i at helbrede, samt håndelag, respekt, menneskelige kvaliteter og ressourcer til at opnå professionelle resultater.

Her fremelskes individualitet, idet en persons autencitet på næsten magisk vis kan bidrage til bl.a. tryghed, som patienter kan åbne sig i.

​Patienterne står på venteliste, på de klinikker der har et effektivt koncept. Modtag praktik så mange dage du måtte ønske, indtil du opnår bæredygtige resultater.

Midt i uddannelsen skriver Charlotte flg.: "Jeg har stopfuld kalender i dag igen, helt til kl. 19.00. Hvad jeg kan, har du lært mig".​

Opstart d. 24. november 2017

Opstart d. 25. maj 2018

Sted: Slagelsegade 12, Østerbro, København.

Der er seks overnatningspladser, men vi kunne bruge flere. Alle vil træne om aftenen og udveksle forståelse.

Pris

​Samlet pris for hele uddannelsen inkl. materiale 59.200 over 2 1/2 år, dvs 1910,- kr./måned.​

Uddannelsesprogram

Akupunkturens opståen, udbredelse, formål, berettigelse og anerkendelse.

​De tolv hovedmeridianer

Meridianlære, punkt- lære,lokalisering- og anvendelse. Tolv hovedmeridianer knytter sig til tolv organer.

​Ubalance i disse indre organer, behandles på meridianer og omvendt.

I anatomien er væv forbundet. Bindevæv og fascier forbinder indre organer med de ydre muskler, led, bindevæv og hud. Denne sammenhæng er hovedsageligt via fascier. Der er 85% sammenfald mellem meridianer og musklernes fascier. Meridianerne blev kortlagt før man kendte anatomien. De er nu bevist i anatomien!

En ekstra meridian fra hver hoved-meridian forbindes med en partner-meridian.

Hver meridianer har tillige en sidegren, som kaldes en divergent meridian. Hver meridian har et bredere forløb i musklerne, som kaldes muskel-meridianer.

​​​Muskel meridianer

​Hver meridian har et dybere forløb gennem specifikke muskler, som afviger fra Hoved-meridianerne. Smerter følger altid muskel-meridianerne og behandles på disse.

​Her er den eneste akupunkturskole i Danmark, der beskæftiger sig med muskel-meridianer.

​Her formidles indgående kendskab til sammenhængen mellem organer, muskler og smerter. Hovedmeridianerne kan ikke forklare muskelsmerter, det kan muskel-meridianerne.​

Teorien om Yin og Yang

​Om funktion og substans. Der findes ingen dansk nomenklatur for disse udtryk.

​​Organer

​Organfunktioner i kinesisk perspektiv.

Sygdommes spæde opståen og udvikling. ​Diagnose af alle organer, samt udredning af det svageste organ. Roden til sygdom udredes og forgreningerne defineres. Dette er diagnose og muliggør årsagsbehandling.

​​Relationer mellem organer

Samarbejde mellem organer og mangel på samme.

Helhedsbilledet er yderst aktuelt. Alt kan hænge sammen.

Nåleteknik

Instiks-teknik, dybde, retning, manipulation.

Særlige teknikker til smertebehandling og chok-traumebehandling.

Klimatiske faktorer

Kulde, Hede, Vind, Fugt og Tørhed i klimaet har konsekvenser for helbredet. Filosofisk sammenligning med indre "Klimatiske Faktorer" der ikke har noget med vejr at gøre, men som skaber symptomer, der optræder på samme måde som klimaet. Ydre kulde forstærker indre svagheder, som har med kulde at gøre. Blæst er lavtryk, som tillige påvirker nogle specifikke funktioner.

De syv Emotionelle faktorer

Følelser påvirker respektive organer: Sorg, angst, depression, vrede, eufori, rædsel og tankemylder. Emotioner (motioner) bevæger energi og kan bevæge eller stagnere, men akupunktur kan balancere! Her kan effekten af akupunktur næsten ikke overdrives.

Ghost-syndrom

Når et chok udvikler sig til en ændring i personligheden, fremkommer forskellige niveauer af afhængighed, kompensation adfærd og psykiske ubalancer. Akupunktur modeller til at løsne op for disse niveauer af ubalancer.

De Indre og Ydre "drager"

Både indre og ydre fysiske og psykiske traumer kan medføre ændret adfærd og en form for besættelse og mental stagnation. Akupunkturpunkter kan løsne op, for henholdsvis symptomer som følge af ydre fysiske og indre psykiske påvirkninger, selvom det lyder utroligt.

Chok og traumer, traumatologi

Dybdegående indføring i traumets natur. Forståelse for kompensations-mønstre, evnen til at kompensere, tab af kompensations-evnen, som er sammenbrud. De mest kendte symptomer er angst for at komme i en situation, der minder om traumet. Andre symptomer er nedsat hukommelse og koncentration, drømme der gentager sig, søvnproblemer, kuldskærhed og indre uro. Kinesisk Pulsdiagnose afspejler chok i alle grader samt i hvilken alder et chok har fundet sted.

Behandlingen er unik.

De otte Ekstraordinære meridianer

Ekstra meridianer, som ikke eksisterer når kroppen er i balance, men træder til ved sygdom. Disse udspringer fra den arvelige energi. Små børn behandles på de Ekstraordinære meridianer, idet Hovedmeridianerne ikke er færdigudviklet de første leveår.

Tunge-diagnose

Tungens form, farve, belægning, furer o.a. udtrykker en pålidelig diagnose.

Denne diagnoseform blev tidligere anvendt i lægeverden, men faldt bort samtidigt med at lægemidler blev udviklet.

Pulsdiagnose

Gennem tre forlængede weekender trænes pulsdiagnose.

Der findes to pulssystemer. Shen-Hammer-systemet og Yin-Yang-systemet. Vi anvender Shen Hammer systemet, fordi det er logisk, let og objektivt.

De otte diagnose-principper

Fundamentet for en akupunktur diagnose er principperne:

Yin - Yang

Indre - Ydre

Overtilstand - Undertilstand

Kulde - Hede.

Diagnosticering af hver enkelt patient. Vi benytter ikke opskrifter, men individuel diagnose og behandling.

Hovedpiner har, ligesom alle andre problemer, mange årsager og behandles på mange forskellige måder, alt efter diagnosen.

Smertebehandling

Lokal-behandling af smerter. Smerter er altid en kompensation for et problem et andet sted Kombination af lokalbehandling og årsagsbehandling.

Praktik

​Alle moduler omfatter praktik under vejledning.​

Klinikdrift

Stil, tips, forholdsregler, supervision, profilering af klinik.

Øreakupunktur

Øre-akupunkturen er opdaget og udviklet af den franske læge Paul Nogier. Terapien er effektiv og meget let at lære. Man kan opnå resultater fra første dag.

Uddannelsen drejer sig kort sagt om, at få dette fag til at fungere, både teoretisk, praktisk, håndværksmæssigt, personligt og økonomisk.

​Målsætning med akupunktur-uddannelsen

At give elever ressourcer og rigelige faglige og menneskelige kvaliteter til at helbrede.

RAB-Points

Alle uddannelser og kurser hos World Medicine giver RAB-points. Læs mere om RAB-points hos Praktiserende Akupunktører.

Undervisere

Akupunktur

Anne Marie Vester, akupunktør 1987 fra Akupunkturskolen i Danmark, Læge A. Korsgaard. Anden akupunktur-uddannelse fra Nihaw akupunktur v. Tommy Iversen. 

Lektor i akupunktur ved Changchun Universitet, Kina 1990.

Studerer cand scient ved Middlesex University, London.

Forelæser på prækonference workshop Syddansk Universitet, Danmark.

Forelæser på verdenskongres i Xiang Kina, Bit-kongres.

​Mesterlæreelev fra den verdenskendte franske øre-akupunktør Dr. Raphael Nogier, Lyon, Posturologi fra prof. Dr. Michel Marignan, Marseilles. Anne Marie Vester er betroet udbredelsen af øreakupunktur og posturologi i Skandinavien.

​​Egen klinik siden 1987 .

Pulsdiagnose

Claus Sørensen. Akupunktør fra College of Integrated Chinese Medicine (CICM), Reading, UK i 2002. 1-årig overbygning på uddannelse fra CICM 2006. Bachelor i Akupunktur og Kinesisk Medicin. www.overskudihverdagen.dk

Øre-akupunktur

Dr. med. Raphael Nogier. Europas førende øre-akupunktør, søn af grundlæggeren Paul Nogier. www.nogier.info

Posturologi

Prof. Dr. med. Michel Marignan.

Grundlægger af posturologi 

www.posturo.com

Traumatologi

Psykiater, professor Robert Bering

Kommunikationsrådgiver

Anne Lea Nielsen cand.ling.merc

Udarbejder individuel strategiplan og visionsplan til elever fra World Medicine

Anne Lea er headhuntet til en verdensomspændende norsk virksomhed, men rejser til World Medicine, for at profilere elever individuelt i slutningen af uddannelsen.

​​

​Praktiske informationer

Ny uddannelse påbegyndes d. 24. november 2017 i København.

Akupunktur-uddannelsen strækker sig sammenlagt over 24 weekend moduler opdelt i 16 korte og 8 lange moduler.
Uddannelsen afsluttes med eksamen.

​16 moduler forløber

fredage fra kl 10:00 - 18:00 og

lørdage fra kl 8:30 - 15:00

8 forlængede moduler forløber

fredage fra kl. 10:00 - 18:00
lørdage fra kl. 9:00 - 18:00
søndage fra kl. 9:00 - 13:00
Ialt 414 face to face undervisningstimer.


233 timers praktik foruden ovenstående weekendundervisning.

100 timer af praktikken afsættes til en skriftlig opgave, der fremlægges for klassen.
60 timers superviseret praktik med Anne Marie på en af vore klinikker enten alene eller sammen med en medstuderende efter eget ønske. Der er ikke loft over timerne som aftales individuelt.


57 timer med egne patienter.
4 behandlinger købes eller byttes med en akupunktør. Forløbet beskrives, tæller 6 timer.
Observation af en medstuderende 10 timer.
Al praktik er gratis muligvis undtagen de 4 behandlinger.

Pris

16 weekender á 1950,- , samt 8 forlængede weekender á 3500,- Mad er inkluderet i de forlængede weekender.
Hele uddannelsen koster i alt koster 59.200,- kr.
Ved uddannelsens start afregnes 5 moduler. Herefter afregnes kvartalsmæssigt forud. Der opkræves ikke depositum. Hvis arbejdspladsen betaler uddannelsen, sender vi gerne en regning, således at kursushonoraret fratrækkes bruttolønnen og derved halveres. Forhindret deltagelse erstattes året efter.

Undervisningsmateriale

Nedlastes løbende og vederlagsfrit fra vores online bibliotek.
Der anbefales sekundærlitteratur for 2500 - 3000 kr.
A Manual of Acupuncture af Peter Deadman
Toungue Diagnosis af Barbara Kirschbaum
Fundamentet i Kinesisk medicin af enten Giovanni Maciocia eller Nigel Ching.

Overnatning

​Kan finde sted for 100 kr. pr. nat på adressen Slagelsegade 12. 

Tilmelding: Sker via e-mail: klinik@ny-energi.dk
Garanti: Vi garanterer igangsat kursus gennemføres i fuld udstrækning, uden kvalitetsmæssige forringelser.
Eksamensbevis: udstedes efter bestået eksamen. Uddannelsen giver direkte adgang til:

  • at praktisere akupunktur
  • optagelse i akupunkturforeninger
  • RAB-registrering dermed tilskud fra Danmark og alle private sundhedsforsikringer.
  • ansættelse på andre klinikker.

Gennem 4 år, har alle undtagen en bestået eksamen.

Anerkendelse

Uddannelsen er anerkendt af Praktiserende Akupunktører og Danske Akupunktører og giver adgang til RAB-registrering. Europæiske krav jfr. ECTMA efterkommes.

Se mere på aku-net.dk og RAB.dk.

Yderligere oplysninger fås hos kursusarrangøren, hos igangværende eller tidligere elever.​

Skemaer over moduler​

Praktiktid

World Medicine v/Anne Marie Vester

Slagelsegade 12

2100 København Ø, Denmark

CVR: 12271336

Ny Energi v/Anne Marie Vester
Sønderlandsgade 19
7500 Holstebro
CVR: 12271336