​Brev fra Nogier om auriculomedicin

27. oktober 2004

Kære venner

På adskillige opfordringer er jeg blevet bedt om at afholde undervisning i Auriculomedicin.

Som I ved , er øre-akupunktur ret udbredt i Skandinavien. Denne enkle og effektive teknik hviler på ubestridelige neurofysiologiske fundamenter. Øre punkterne blev i øvrigt standardiseret af en arbejdsgruppe ved et møde i Lyon, foranstaltet af WHO i 1990. Det siger noget, om i hvilken grad hele verdens autoriteter indenfor sundhed er bevidst om denne tekniks effektivitet.

Auriculomedicinen er fortsættelsen af øreakupunkturen. Denne teknik hviler på radial pulstagning og anvendes til at stille en diagnose samt kontrollere behandlingens effekt. Den blev opdaget af Paul Nogier, og der undervises nu i denne teknik i hele verden. Auriculomedicin er fremtidens medicin, hvis resultater er yderst interessante.

Den undervisning jeg tilbyder jer hviler på flere principper:

1) For at opnå fremskridt i den terapeutiske verden må man absolut have et rigoristisk ræsonnement. Man kan umuligt opbygge en diagnose og understøtte en behandling, hvis man ikke har en solid basis indenfor den medicinske tankegang. Det er derfor, jeg altid i mine kurser lægger vægt på at definere ordene og understreger vigtigheden af en velstruktureret tankegang. Jeg refererer navnlig til den medicinske tanke, som man finder indenfor den franske funktionalistiske skole, (Claude Bernard et Jean Martin Charcot ), som mener, at de organiske sygdomme stammer fra funktionelle forstyrrelser.

2) For at behandle godt, må man se patienten i sin helhed. En terapeut er frem for alt en humanist. Dét at behandle er en vigtig gerning. Den er næsten hellig. Der er kun én medicin, nemlig den, som respekterer mennesket og naturen, det lever i.

3) En god undervisning er ligeledes et spørgsmål om ”team arbejde”: Når man underviser, er der en forberedelse og en opfølgning. Det kræver et godt samarbejde. I mere end 10 år har vi arbejdet sammen med Anne Marie Vester og Alain Coutté. Vi har tilsammen uddannet mange auriculoterapeuter, og jeg mener, det er lykkedes os , at gøre dette i en venlig ånd. Takket være eleverne seriøsitet, respekt for patienterne, undervisningens stringens og organisatorernes disponibilitet.

Jeg glæder mig til at møde jer, både I, som jeg allerede kender, og I, som jeg vil lærer at kende.

På gensyn.

Raphael Nogier​

form-mail-icon SKRIV TIL OS​

Vælg den klinik du vil henvende dig til, og vi vil kontakte dig.

 
 
 
 
Vælg klinik *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

World Medicine v/Anne Marie Vester

Slagelsegade 12

2100 København Ø, Denmark

CVR: 12271336

Ny Energi v/Anne Marie Vester
Sønderlandsgade 19
7500 Holstebro
CVR: 12271336