​Akupunkturuddannelse med mesterlære

Komplet uddannelse i Klassisk Kinesisk Akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin.

Modtag praktik praktisk træning hvor du deltager i behandling af alle slags sygdomme face to face alene med Anne Marie Vester de dage du har behov for. 60 timer er obligatoriske. Lær det hele i praksis.

Samlet pris for hele uddannelsen inkl. materiale 59.200 over 2 1/2 år, dvs 1.910,- kr/måned

Opstart d. 25. maj 2018  i København. Hver 3. modul afholdes i Holstebro i vores fornemme kursusafdeling.

Uddannelsen kombinerer den sidste nye vestlige viden med Klassisk Akupunktur og klinikerfaring siden 1988. Kombinationen af Antik kinesisk akupunktur, Klassisk akupunktur og den mest benyttede akupunkturform Traditionel kinesisk akupunktur anvendes hos os, fordi der er store sandheder og dybes skatte i alle modellerne. At diagnosticere er, at forstå dybe sammenhænge.

At helbrede med akupunktur er, at kunne anvnede sit håndværk på kunstnerisk vis, hvilket i stor grad afhænger af lærerens erfaring og evner til at give disse videre. Vore elever opnår gennem uddannelsen teoretisk og praktisk erfaring i at helbrede, samt håndelag, respekt menneskelige kvaliteter og ressourcer til at opnå professionelle resultater. 

Vore teknikker er Akupunktur, Øreakupunktur, Posturologi, Myoreflexterapi og Traumatologi peger alle i samme retning og giver et solidt grundlag for, at kunne udrede sammenhænge, der kan få en klinik til at lykkes.

UDDANNELSESPROGRAM

Akupunkturens historie

​Akupunkturens opståen, udbredelse, formål og anerkendelse verden over.

​De tolv Hoved-meridianer

​Meridianlære, punktlære og punktlokalisering

​De 12 Hovedmeridianer knytter sig til 12 indre organer. Ubalance I disse indre organer, kan behandles på meridianen.

​Akupunktør Anne Marie Vester

Ubalance I disse indre organer, kan behandles på meridianen og omvendt. I anatomien oplever vi præcis det samme, nemlig at væv er forbundet med hinanden. Dette væv er bindevæv og facier, der forbinder de indre organer med det ydre, som er muskler, led, bindevæv og hud. Denne sammenhæng er hovedsageligt via facier. Der er 85% sammenfald mellem meridianerne og musklernes facier. Kineserne har altså taget 15% fejl, og dog! Der er forskel på de dybe lag af muskler og de overfladiske, derfor er der plads til en divergens. Ufatteligt at meridianerne blev kortlagt før man kendte anatomien og at de nu er bevist gennem musklerne og faciernes anatomi.

Meridianer optræder i par. Der er en ekstra meridian fra hver eneste hovedmeridian, som forbinder den med sin partner-meridian. Dette ser i i praksis som fysiologiske sammenhænge. Lungemeridianen er partner med Tyktarmsmeridianen. I praksis ser vi at Lungeproblemer påvirker Tyktarmsfunktionen.

Hver meridian har også en sidegren, som kaldes en divergent meridian. Hver meridian har også et bredere forløb i mukslerne og det interesserer vi os meget for, fordi al den energi, vi skal bruge til at forbedre kroppens funktioner, mest af alt hænger fast i Muskelmeridianerne.

•​Muskelmeridianer

Hver meridian har et dybere forløb gennem specifikke muskler, som afviger fra Hovedmeridianerne. Smerter følger altid muskel-meridianerne og skal behandles på disse.

Meridianerne kan begrundes udfra musklernes anatomi og funktion, da musklerne hænger sammen i kæder, akkurat som meridianerne! Her går øst og vest hånd I hånd uden at vide det! Dette potentiale udnyttes på denne uddannelse, som den eneste i Danmark, der beskæftiger sig med muskelmeridianer. Du får indgående kendskab til sammenhængen mellem organer, muskler og smerter forskellige steder I kroppen. Hovedmeridianerne kan ikke forklare muskelsmerter, det kan muskelmeridianerne.

•​Teorien om Yin og Yang

Om funktion og substans. Der findes ingen dansk nomenklatur for disse udtryk, men de afspejler ”harddisc og function”.

Der er sjældent apparatfejl. Apparatfejl er medfødte sygdomme, som er til stede ved fødslen, idet de er kodet ind i vort DNA. Disse kan ikke ændres. Alle andre sygdomme, som opstår senere i livet, har vi arvelige anlæg for, men de skal provokeres af dybere ubalancer, som kroppen ikke længere kan kompensere for. Det er ofte traume på traume på traume. Akupunkturens fornemmeste opgave er, at undgå disse nogensinde kommer frem, ved at diagnosticere dem og behandle dem, selvom patineten kommer for noget helt andet. Derfor skal vi vide meget om Yin og Yang (substans og funktion), idet en adskillelse af disse udvikler sygdomme.

Akupunktur kan helbrede kroppens funktionsforstyrrelser ved at genoprette komunikationen I alle niveauer.

•​Organer

Organfunktioner i kinesisk perspektiv.

Sygdommes spæde opståen og udvikling. Patineter går med gener gennem mange år, som de vænner sig til og pludselig kommer der flere, eller pludselig bliver de værre og der kan opstå sygdom. Vi skal tage dem fra bunden. Vi skal behandle det svageste punkt, det svageste organ og derved løfte helbredet. Dette omfatter diagnose af alle organer og udredning om det svageste. Her bliver vi eksperter. Du kan sige langt mere om en astma, en forstoppelse, en migræne osv. end man kan i vestlig medicin. Du kommer til at kunne afkode dens oprindelse og behandle denne.

Hvad er roden til en sygdom og hvad er forgreningerne? For at helbrede, skal man finde vejen gennem årsag og symptomer.

•​Relationer mellem organer

Samarbejde mellem organer og mangel på samme.

Helhedsbilledet er yderst aktuelt. Alt kan hænge sammen.

•​Nåleteknik

Instiks-teknik, dybde, retning, manipulation.

Særlige teknikker til smertebehandling og til chok-traume-behandling.

•​De klimatiske faktorer

Kulde, Hede, Vind, Fugt og Tørhed i klimaet har konsekvenser for helbredet. Filosofisk sammenligning med indre "Klimatiske Faktorer" der ikke har noget med vejr at gøre, men som skaber symptomer, der optræder på samme måde, som symptomer fra klimaet. Hvis der er koldt udenfor, forstærkes svagheder indvendigt, som har med mangel på cirkulation og varme at gøre. Hvis det blæder udenfor, er der lavtryk. Lavtryk påvirker nogle ubalancer. Vi kan styrke organfunktioner, så kroppen kan tåle lavtryk og kulde efter normale omstændigheder.

•​De syv Emotionelle faktorer

Følelser der tilhører og påvirker respektive organer: Sorg, angst, depression, vrede, eufori, rædsel og tankemylder. Emotioner (motioner) bevæger energi og kan bevæge eller stagnere, men akupunktur kan balancere! Her kan effekten af Akupunktur næsten ikke overdrives.

Personligheden stimuleres, da enhver diagnose og behandling vurderes ud fra personlig stil, tænkning og erfaring.

·​Ghost-syndrom

Når et chok udvikler sig til en ændring i personligheden, fremkommer forskellige niveauer af afhængighed, kompensationsadfærd og psykiske ubalancer. Sun Si Mao beskrev dette i år 630 sammen med en akupunkturmodel til at løsne op for disse niveauer af ubalancer.

·​De Indre og Ydre "drager"

I samme periode beskrev samme person hvorledes et ydre fysisk traume kan medføre en ændret adfærd og en form for besættelse og fastlåshed mentalt. Han beskrev tillige hvorledes vedvarende krænkelser kan føre til de samme symptomer.

Akupunkturpunkter, der kan løsne op, for henholdsvis symptomer som følge af ydre fysiske og indre psykiske påvirkninger kaldes drager, fordi man i gamle dage i kinesisk historie aktiverede drager til at uddrive "onde ånder".

•​Chok og traumer, traumatologi

Dybdegående indføring i traumets natur. Forståelse for kompensationsmønstre, evnen til at kompensere, tab af kompensationsevnen, som er et sammenbrud. 

De mest kendte symptomer angsten for at komme i en situation, der minder om traumet. Andre symptomer er nedsat hukommelse og koncentration, drømme der gentager sig, søvnproblemer, kuldskærhed og indre uro. Kinesisk Pulsdiagnose afspejler chok i alle grader samt i hvilken alder et ckok har fundet sted.

Behandlingen er unik og løsner op.

•​​De otte Ekstraordinære meridianer

Ekstra meridianer, som ikke eksisterer når kroppen er i balance, men træder til ved sygdom. Disse udspringer fra den arvelige energi. Små børn behandles på de Ekstraordinære meridianer, idet Hovedmeridianerne ikke er færdigudviklet de første leveår.

•​Tunge-diagnose

Tungens form, farve, belægning, furer o.a. udtrykker en pålidelig diagnose. 

Denne diagnoseform blev tidligere anvendt i lægeverden, men faldt bort samtidigt med at lægemidler blev udviklet.

·​Pulsdiagnose

Gennem to forlængede weekender træner vi pulsdiagnose. Man finde de patienter, der har en blokering for almindelig akupunktur-behandling. Denne blokering kan fjernes, så akupunktur kan virke på alle mennesker.

Der findes to pulssystemer. Shen-Hammer-systemet og Yin-Yang-systemet. Vi anvender Shen Hammer systemet, fordi det er logisk, let og objektivt.

•​Smertebehandling – Vestlig akupunktur

Lokalbehandling af smerter. Smerter er altid en kompensation for et problem et andet sted. Derfor kombinerer vi altid lokalbehandling med årsagsbehandling.

·​De otte diagnoseprincipper

Fundamentet for en akupunkturmæssig anvendelig diagnose er principperne:

Yin - Yang

Indre - Ydre

Overtilstand - Undertilstand

Kulde - Hede.

Et decideret formål er, at kunne diagnosticere hver enkelt patient. Det kan alle lære. Vi benytter ikke opskrifter, men individuel diagnose og behandling.

Hovedpiner har, ligesom alle andre problemer, mange årsager og skal behandles på mange forskellige måder.

•​Praktik

Alle weekendkurser omfatter praktik under vejledning af Anne Marie, idet hun selv driver klinik og har erfaring. Under og efter kursus modtager man vederlagsfri praktik efter eget ønske og behov.

•​Klinikdrift

Stil, tips, forholdsregler, supervision, profilering af klinik.

•​Øreakupunktur

Klassisk Kinesisk akupunktur hviler på meridian-fysiologien, mens på øre-akupunkturen tager udgangspunkt i nervesystemet, som vi kender det fra vestlig medicin. Uddannelsen indebærer øreakupunktur, til alles tilfredshed, samt Posturologi som er regulering af kropslige skævheder. 

og meget andet...

Der tages hensyn til den enkelte, da deltagerne kommer fra alle lag i den sundhedsfaglige sektor og flere deltagerne kommer tillige fra helt andre fag.

Uddannelsen drejer sig kort sagt om, at få dette fag til at fungere, både teoretisk, praktisk, håndværksmæssigt, personligt og økonomisk.

MÅLSÆTNING MED UDDANNELSEN

Alle aspekter i Klassisk Kinesisk Akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin. Den klassiske akupunktur bygger på enkle principper og "opskrifter", mens den Traditionelle Kinesiske Medicin forfatter individuel diagnose.

Maksimal forståelse af mennesket bag sygdommen.

Reelle forudsætninger for at kunne praktisere selvstændigt i egen klinik og have resultater man kan leve af.

Undervisningen komponerer behandling både med Kinesisk kropsakupunktur ud fra alle principper og den franske øre-akupunktur, der bygger på pulsdiagnose som vi er de eneste der beskæftiger os med i Danmark. Når man har lært kombinationen, forstår man hvorfor.

Vi anbefaler, at tage din uddannelse hos en underviser, der selv har klinik og bred patienterfaring. Succes med dette fag ses kun ved stor patienttilgang i egen klinik. Følg med din kommende lærer i klinikpraksis og se hvordan akupunkturen virker og patienter håndteres.

Der introduceres et bredt udsnit af patienter. Vor metode skaber akutte resultater også på mange kronikere.

Gennem og efter uddannelsen kan man få al den ekstra praktik man ønsker på klinikken NY ENERGI.

RAB-Points

Alle uddannelser og kurser hos NY-ENERGI giver RAB-points.

Læs mere om RAB-points hos Praktiserende Akupunktører

UNDERVISERE

ANNE MARIE VESTER, akupunktør. Underviser 20 weekender for at opretholde struktur i undervisningen. Uddannet akupunktør i 1988 af Læge A. Korsgaard og akupunktør Tommy Iversen. Tog senere en lektorgrad i akupunktur ved Changchun Universitet i Kina.

Har stået i mesterlære hos den verdenskendte franske øre-akupunktør Dr. R. Nogier, samt studeret Posturologi hos proff.ass. Dr. M. Marignan. Er betroet udbredelsen af øre-akupunktur og posturologi i Skandinavien.

Mødet med den kinesiske verden og dennes tænkning, samt mødet med universiteternes verden og deres tænkning, har opdraget mig til erkendelse. Det betyder at mine elever præsenteres for den akupunktur, der virker i praksis og ikke tolkninger af ideer, der ikke bærer resultater. Eleverne bliver ualmindelig dygtige, fordi de lærer præcis hvad kropsakupunktur kan og hvad øre-akupunktur kan.

Har haft egen klinik siden 1987 med stor tilslutning, helt uden reklamer og annoncer.

CLAUS SØRENSEN. Underviser 2 weekender i Kinesisk pulsdiagnose. Akupunktør fra College of Integrated Chinese Medicine (CICM), Reading, UK i 2002. 1-årig overbygning på uddannelse fra CICM afsluttet 2006 og er blevet bachelor i Akupunktur og Kinesisk Medicin. www.overskudihverdagen.dk 

Dr. med. RAPHAEL NOGIER. Europas førende ørea-kupunktør, søn af dennes opdager Paul Nogier. Inspirerende lærer. Underviser 2 forlængede weekender i øreakupunktur. www.nogier.info 

Dr. med. Michel Marignan Proff.ass. ved universitet i Paris. Underviser i posturologi 1 forlænget weekend. www.posturo.com 

PRAKTISKE INFORMATIONER

Tidspunkter og varighed:

Ny uddannelse påbegyndes d. 

Akupunktur-uddannelsen strækker sig sammenlagt over 24 weekendmoduler. 

Uddannelsen afsluttes med eksamen i maj 2020.

​16 weekendmoduler fra 

fredag kl 10.00 - 18.00 og 

lørdag kl 8.30 - 15.00

samt 8 forlængede weekendmoduler fra

fredag kl 10.00 - 18.00

lørdag fra 9.00 - 18.00

søndag fra kl 9.00 - 13.00

Ialt 414 face to face undervisningstimer.

233 praktiktimer foruden ovenstående weekendundervisning.

100 timer afsættes til at lave en skriftlig opgave, der fremlægges for klassen.

Du får 60 timers superviseret praktik face to face alene med Anne Marie på en af vore klinikker eller sammen med en anden elev, hvis du ønsker at udveksle denne oplæring. Dette aftales individuelt gennem uddannelsen og evt, efter uddannelsen, af hensyn til din fritid. Du kan få dobbelt så mange timer, hvis du ønsker, helt uden beregning. Du får de timer du har behov for, for at føle dig klar til egne klienter.

Du arbejder 57 timer med dine egne patienter og gennemgår disse med Anne Marie.

Du køber eller bytter 4 behandlinger hos en akupunktør og beskriver forløbet, dette tæller ialt 6 timer.

Du observerer en medstuderende give akupunktur, eller en ande akupunktør ialt 10 timer.

Alle praktiktimer er gratis muligvis undtagen de 4 behandlinger.

Sted: Centralt i København og evt. Sønderlandsgade 19, klinikken Ny Energis kursusafdeling.

Kursusgebyr

16 weekender á 1950,- , samt 8 forlængede weekender á 3500,- Mad er inkluderet i de forlængede weekender.

Hele uddannelsen koster i alt koster 59.200,- kr.

Ved uddannelsens start afregnes 5 moduler. Herefter afregnes kvartalsmæssigt forud. Der opkræves ikke depositum. Hvis arbejdspladsen betaler uddannelsen, sender vi gerne en regning, således at kursushonoraret fratrækkes bruttolønnen. Er du forhindret i at deltage en weekend, erstattes denne året efter.

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale er gratis. Dette downloades løbende på vor online bibliotek.

Der anbefales sekundærliteratur for 2500 - 3000 kr.

A Manual of Acupuncture af Peter Deadman

Tounguediagnosis af Barbara Kirschbaum

Fundamentet i Kinesisk medicin af enten Giovanni eller Nigel Ching.

Overnatning: Kan evt. finde sted på klinik for 100 kr. pr. nat., såfremt nogle moduler afholdes der.

Tilmelding: Sker via E-mail. klinik@ny-energi.dk

Garanti: Vi garanterer igangsat kursus gennemføres i fuld udstrækning, uden kvalitetsmæssige forringelser.

Eksamensbevis: udstedes efter bestået eksamen. Uddannelsen giver direkte adgang til:

- at praktisere akupunktur

- optagelse i akupunkturforeninger

- RAB-registrering dermed tilskud fra Danmark og alle private sundhedsforsikringer.

- ansættelse på andre klinikker.

Der er større efterspørgsel på vore elever fra andre klinikker, end vi kan efterkomme.

Gennem 4 år, har alle undtagen en bestået eksamen.

Anerkendelse: Uddannelsen er anerkendt af Praktiserende Akupunktører og Danske Akupunktører og giver derfor adgang til RAB-registrering. Vi efterlever de europæiske krav jfr. ECTMA.

Se mere på aku-net.dk og RAB.dk

Andet: Yderligere oplysninger fås hos kursusarrangøren, hos igangværende eller tidligere elever.

Hjertelig velkommen

1. modul 27. - 29. november 2017, forlænget weekend Øre-akupunktur

2. modul 6. - 8. januar 2018 forlænget weekend Øre-akupunktur

3. modul 3. - 5. februar forlænget weekend Øre-akupunktur

4. modul 3. - 4. marts

5. modul 21. - 22. april 

6. modul 19.- 20. maj

7. modul 9. - 11. juni  forlænget weekend Posturologi

8. modul 11. - 12. august

9. modul 1. - 2. september

10. modul 6. - 7. oktober

11. modul 3. - 5. november forlænget weekend Muskelmeridianer

12. modul 1. - 2. december

13. modul 5. - 6. januar 2019

14. modul 2. - 3. februar

15. modul 2. - 3. marts 

16. modul 13. - 14. april

17. modul 4. - 5. maj

18. modul 15. - 17. juni Forlænget weekend Pulsdiagnose

19. modul 10. - 11. august

20. modul 7. - 8. september

21. modul 5. - 7. oktober Forlænget weekend Pulsdiagnose

22. modul 2. - 3. november

Forberedelse af et valgfrit emne til fremlæggelse for klassen samt til mundtlig eksamen

Praktiktid

23. modul 8. - 10. februar 2020 Forlænget weekend Pulsdiagnose

Praktiktid

24. modul 5. - 6. april

Praktiktid

25. maj 2019 skriftlig eksamen

form-mail-icon SKRIV TIL OS​

Vælg den klinik du vil henvende dig til, og vi vil kontakte dig.

 
 
 
 
Vælg klinik *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

World Medicine v/Anne Marie Vester

Slagelsegade 12

2100 København Ø, Denmark

CVR: 12271336

Ny Energi v/Anne Marie Vester
Sønderlandsgade 19
7500 Holstebro
CVR: 12271336