​Hvorfor ligger punkterne i huden?

Huden stammer embryologisk fra centralnervesystemet. Huden og centralnervesystemet (hjerne og rygmarv) kommunikerer med hele kroppen, med den samme frekvens, taler altså samme ”sprog".

Når et befrugtet æg udvikler sig og danne nye celler deler ægget sig i to halve, der bliver til to kropshalvdele. Man forestiller sig en fodbold der vokser indefra og bliver til to halve fodbolde. Imellem disse to halvdele anlægges rygmarven, som er dannet af den samme struktur, det samme væv som cellens yderside, der bliver til hudoverfladen. Det samme væv er under ens kommando, reagerer på samme frekvens. Rygmarven forlænges senere og udvikler en hjerne. Derfor har huden en oprindelse fra det dybeste i kroppen, nemlig centralnervesystemet. Imellem disse to instanser, der udvikles samtidig, er en vigtig kommunikation, som benyttes i akupunkturøjemed.

Der er 8 gange så mange informationer fra kroppen og til hjernen, som omvendt, der informerer hjernen om kroppens tilstand på mangfoldig vis.

Huden påvirkes af omverdenen via lys, sollys, dagslys. Tolkningen af kontakten med omverdenen begynder i huden og især i akupunkturpunkterne. Man tolker informationer fra omgivelserne med følsomt væv, som hud, hals, øjne osv.

I dagslys er mange forskellige vibrationer, som f.eks. kan omkodes til farver eller toner. Omkoder man disse vibrationer, kommer man frem til hele farveskalaen og flere skalaer på et klaver. Farverne og resonanssystemet er vibrationer/frekvenser. Præcis de samme vibrationer er i vort nervesystem. Det er ren matematik. Matematikken eksisterer på mange faconer i os og i naturen. Alle de forskellige vibrationer har hver deres zone i huden, således at en vibration (svingning, som måles i forskellige Herz) der danner en bestemt farve og en bestemt tone, har sit eget område i huden og her modtager området impulser af samme karakter fra dagslyset. Da huden er fotosensibel, modtager den stimulation fra dagslyset. Huden er i stand til at omkode de vibrationer/frekvenser der kommer fra lyset, til noget nervesystemet kan drage nytte af.

Vi kender bedst lysbehandling (det samme som frekvens-behandling) mod depressioner, men frekvensbehandlingen kan med fordel benyttes til alle lidelser.

Eksempel: Dreng på 3 år har ikke vokset i 1 1/2 år. Han lysbehandles med en frekvens (73Hz) som stimulerer hypofysen (hvor væksthormoner udvikler sig). Væksten går i gang med det samme. Drengen vokser 3 cm på 6 uger. Behandlingen er bivirkningsfri. Drengen er formentlig udenfor placeboeffekten.

En akupunkturnål udløser en bestemt frekvens alt efter nålens længde. Man kan også behandle et akupunkturpunkt med en bestemt frekvens i stedet for en nål eller sammen med en nål. En celle tolker en information på forskellige måder, alt efter hvilken frekvens man sender. Huden tolker mekanisk vibration, tone, lys nål og strøm forskelligt, men alle disse forskellige metoder er anvendelige, blot der kommer en vibration, frekvens. Det er som sprog/kommunikation og celler adapterer sig. Frekvenser er vigtige for organismen, men skal tolkes af organismen.

Patologi/sygdom er en brist i tolkningen af disse informationer/frekvenser.

Kort og godt. Huden har somestesi (soma: kropslig - estesi: sansning). Huden kan modtage oplysninger især via nogle bestemte punkter (akupunktur-punkter).

Punkterne ligger i huden, fordi huden er kontakten med omverdenen, der kan skaffe sig eller modtage helbredende frekvenser for at opretholde helbredet.

Hjernen og nervesystemet

Hjernen og nervesystemet er en meget kompleks maskine, den mest komplekse der eksisterer.

Hjernen fungerer med kun to elementer; hukommelse og en maskine der reagerer.

Man kan ikke sammenligne hjernen med en computer. Hjernen omkoder informationer. Alle sensoriske informationer skal omkodes, omciffreres. Oplysningskilderne til hjernen er kun sensoriske organer. Når oplysninger går til hjernen går de gennem encephallon, som er urhjernen (krybdyrhjernen). Den struktur der er i encephallon, omkoder. En af måderne til at analysere de sensoriske oplysninger er via frekvenser/vibrationer. Alle oplysninger har en kode, som er en frekvenskode, som ligger mellem 1,2 og 160 Hz. Encephallon analyserer, om der er tale om nye oplysninger eller vigtige oplysninger.

Kun hvis der er en ny og vigtig oplysning, førers denne videre til øvre hjerne. Stimulation af et akupunkturpunkt er en interessant oplysning for hjernen.

Hvorfor helbreder kroppen ikke sig selv ?

Hvorfor skal der nåle- eller frekvensbehandling til, når disse påvirkninger stimulerer funktioner kroppen allerede har?

Sygdom/patologi består i at nervesystemet ikke kan tolke de forskellige vibrationer længere og derfor ikke drage nytte af dem og opretholde helbredet. Nærmere bestemte vibrationer, eller akupunkturpunkter kan fortælle hjernen, at den ikke reparerer kroppen godt nok. Disse frekvensinformationer er akupunkturens berettigelse.

Tekst: Anne Marie Vester​

form-mail-icon SKRIV TIL OS​

Vælg den klinik du vil henvende dig til, og vi vil kontakte dig.

 
 
 
 
Vælg klinik *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

World Medicine v/Anne Marie Vester

Slagelsegade 12

2100 København Ø, Denmark

CVR: 12271336

Ny Energi v/Anne Marie Vester
Sønderlandsgade 19
7500 Holstebro
CVR: 12271336