​Hvordan behandler man et punkt ?

Akupunkturbehandling (behandling med nåle i bestemte hudzoner) består i, at give organismen den information, den har brug for, for at den kan tolke patologi (sygdom). Sygdom er en brist i tolkning af nervesystemets sprog (frekvenssproget). For at helbrede, skal man give kroppen den rette frekvens tilbage, for at kompensere for defekten. Nervesystemet forstår i de fleste tilfælde af sygdom ikke, at kroppen er syg. I så fald ville et system i organismen have iværksat, de ubeskrivelige evner kroppen har til selvhelbredelse.

Vi går nu ind og behandler et eller flere akupunkturpunkter for at aktivere en reparation.

Man udløser en vibration/frekvens ved at stikke i et akupunkturpunkt og denne stimulation er en information til kroppen om, at den har overset noget, misforstået noget, givet op med noget eller ladet stå til med noget. De vibrationer, som udløses, alt efter hvilken behandling man benytter, er nervesystemets egne vibrationer. Disse vibrationer er det sprog nervesystemet bruger og som man har kopieret til nutidens computere. Her føres en tekst gennem en ledning via vibrationer, på samme måde som en besked går fra hjernen gennem en nerve og ned til et organ.

Nu kommer så det utrolige ved organismen. Så snart den har fået beskeden (på sit eget naturlige sprog), reparerer den, med de kolossale ressourcer den har og som vi ikke kender til bunds. Disse midler ligger nok udenfor vor forestillingsevne, men vi har alligevel tilgang til dem.

Måden at behandle et akupunkturpunkt på er mangfoldig. Alt efter hvad man ønsker, udføres en bestemt behandlingsteknik i et nærmere bestemt punkt. Iflg kinesisk medicin er strømningen i meridianerne i een bestemt retning. Man kan styrke denne strømning, som knytter sig til forskellige kropsfunktioner, ved at stikke nåle i strømningsretningen. Det modsatte er også muligt. Nemlig at nedregulere en overaktiv strømning ved at stikke imod strømmen. Energien kan både bremses og udveksles. Man kan både stimulere og hæmme for meget eller for lidt aktivitet.

Eksempel.

Slimhinder i øjne og næse reagerer på pollen (pollenallergi). Slimhinderne er overfølsomme, irriterede, hypersensitive. Nu skal følsomheden reguleres. Man stikker nåle i punkter, der via leverfunktionen er i stand til at øge tolerancen overfor irriterende partikler som f.eks. pollen. Hvad der reelt foregår i denne reparationsproces, ved man så godt som ingenting om, man ved blot, udfra kinesisk medicinsk erfaring, at funktionen normaliseres. Det er det samme som, at symptomerne forsvinder.

Man betragter behandling af et akupunkturpunkt som et forslag til organismen. Enten tager kroppen imod eller ikke. Det kan omgående registreres i pulsens reaktion (pulsdiagnose). Hvis ikke kroppen tager imod, er der en blokering enten i det posturologiske system, i fødevareindtagelse (allergi og lign.) eller i form af et blokeret operationsar i huden (et ar som har øget eller nedsat følsomhed). Bestemte medikamenter kan også forlænge helbredelsesprocessen.

Det værste der kan ske ved at behandle et akupunkturpunkt er, at effekten udebliver, grundet et eller flere af ovennævnte situationer.

Når man undersøger og behandler, kunne man som sagt betragte det som en diskussion med kroppen. Man stimulerer f.eks et akupunkturpunkt og kroppen kommer med et ”svar” på mange måder, i form af en reaktion. En øjeblikkelig og elegant måde at tolke dette svar på, er via pulsdiagnose. Hvis ikke man benytter denne undersøgelses- og kontrolmetode, må man vente og se om symptomerne forsvinder og man kan aldrig vide sig sikker, om man har behandlet årsagen, hvis ikke man udfører pulsdiagnose.

At sætte en nål i knæet eller en reflekszone for knæet ved knæsmerter er f.eks ren symptombehandling.

Ex. med knæsmerter.

Man undersøger, hvilke frekvenser der er til stede, hvor symptomerne optræder i knæet. Det gøres ved at påføre knæområdet forskellige frekvenser med infrarød lys eller laser. Pulsen reagerer tydeligt ved genkendelse af den eller de frekvenser, som er til stede.

Man behandler, som første led i behandlingen, knæpunkt med samme frekvens, som man fandt på knæet. Det er mest effektivt på øret (her findes en afbildning af hele kroppen og dermed en zone for knæet). Den frekvens, som reagerer, afslører, om der er inflammation, metabolisk, muskel-skeletal forstyrrelse, posturologisk anomali, eller om der er mere avancerede forstyrrelser som subcortikal blokering eller et psykologisk aspekt. Ganske enkelt fordi disse forskellige funktioner har deres egen frekvens/svingning/sprog og den frekvens man finder på knæet er pådraget knæet et andet sted fra, nemlig fra områder i hjernen eller kroppen, der har disse bestemte frekvenser.

Efter knæpunktet er behandlet (stadig ren symptombehandling) opstår et nyt punkt med en anden frekvens, det er en reaktion. Reaktionen er, at vævet tilpasser sig via en ny (harmonisk) frekvens. Herefter som tredje og sidste fase i knæbehandlingen opstår et punkt der indeholder alle kroppens reperationsfrekvenser. Dette punkt refererer til årsagen til knæsmerterne.

Tolkningen af bristen er, at finde alle frekvenser i eet pkt på øret.

Huden tolker mekanisk vibration, tone, lys, elektronisk bestråling og strøm forskelligt. Det muliggør mangfoldige behandlingsmuligheder. Det er som sprog/kommunikation mellem hud og nervesystem. Her er en unik helbredelsesmetode.

Ophav: dr. Paul Nogier, dr. Raphalel Nogier, dr. Michel Marignan.

Tekst: Anne Marie Vester​

form-mail-icon SKRIV TIL OS​

Vælg den klinik du vil henvende dig til, og vi vil kontakte dig.

 
 
 
 
Vælg klinik *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

World Medicine v/Anne Marie Vester

Slagelsegade 12

2100 København Ø, Denmark

CVR: 12271336

Ny Energi v/Anne Marie Vester
Sønderlandsgade 19
7500 Holstebro
CVR: 12271336