​Hvad er YIN og YANG?

Yin og Yang er kinesiske udtryk for to modsatrettede naturer. Der findes desværre ingen dansk nomenklatur for disse begreber og mange andre kinesiske begreber, hvilket besværliggør accepten af akupunkturens koncept.Yang udtrykker en funktion, mens Yin udtrykker en substans eller struktur.Yang er funktionel (ikke materiel). Yang transformerer energier.Yin er materiel (ikke funktionel) og former substanser og strukturer f.eks. i organer.

Ovenstående er fundamentet for forståelsen af Yin og Yang og af akupunkturens tankegang.

Man giver ikke sygdomme navne, men man taler om hvilke energier/funktioner eller substanser, der er forstyrrede.

Alt i organismen har enten Yin-karakter eller Yang-karakter. Disse to modsatrettede naturer kan ikke eksistere uden hinanden, selvom der ikke er tale om enten eller. Man vil aldrig finde noget rent Yang og heller ikke noget 100% Yin. I al Yin er der lidt Yang og i al Yang er der mere eller mindre Yin.

Filosofien siger noget tilsvarende. Alt har noget modsatrettet. Man kan ikke kalde noget koldt (Yin), hvis ikke der findes noget varmt (Yang). Man kan ikke kalde noget ondt, hvis ikke der findes noget godt. Man siger mennesket, når man taler om os alle, men man kan ikke sige mand, hvis ikke modsætningen eksisterede.

I kinesisk medicin er disse modsatrettede naturer Yin og Yang.

Man taler kun om Yin og Yang i forhold til noget andet. Varmt vand har Yang-karakter og koldt vand har Yin-karakter, men varmt vand er Yin i forhold til kogende vand og koldt vand er Yang i forhold til frossent vand!

Yin kan altid ændre sig til Yang og Yang kan ændre sig til Yin.

Lys, dag, sommer, og varme er Yang.

Mørke nat vinter og kulde er Yin.

Lys kan ændre sig til mørke, dag kan ændre sig til nat, sommer til vinter og varme til kulde. Yin og Yang er i konstant forandring.

Højsommer og middag er maksimum Yang.

Vinter og midnat er maksimum Yin.

I forårs- og efterårs-jævndøgn er Yin og Yang i balance, men her opstår mange sygdomme, når man overskrider efterårsdøgn, idet energien går fra overfladen til dybet og omvendt i forårsjævndøgn. Dette energiskift kan føre til overfladiske sygdomme eller ubalance.​

YIN

 • Stille
 • Indadvendt
 • Træt
 • Depressiv
 • Langsom
 • Skygge
 • Måne
 • Hvile
 • Rum
 • Vest
 • Nord
 • Vand
 • Sammentrækning
 • Producerer form
 • Kronisk

YANG​

 • ​Urolig
 • ​Udadvendt
 • ​Energisk
 • ​Glad
 • ​Hurtig
 • ​Lys
 • ​Sol
 • ​Aktivitet
 • ​Tid
 • ​Øst
 • ​Syd
 • Ild
 • ​Udvidelse
 • ​Producerer energi
 • ​Akut​​

Patologi (sygdom) opstår når noget falder udenfor sit rette sted.

Kan man udlede af det, at det som er naturligt er sundt og det som er unaturligt er usundt?

I gamle kinesiske tekster sammenligner man Yin med kvinden eller kvindelighed og Yang med manden eller mandighed. Kvinden var den som gik hjemme i de faste rammer og manden havde den udfarende funktion, ham der rejser ud på jagt for at skaffe mad.

Der er ingen moderne litteratur om Yin eller Yang som beskriver et højteknologisk samfund. Måske er det på visse punkter patologisk i sig selv?

Alle mentale aspekter som tanker, følelser, intelligens, lidenskab og bevidsthed har Yang-karakter.

Sjælen har Yin-karakter.

Der er flygtighed (Yang) i følelser og tanker og uforanderlighed i sjælen (Yin).

En tanke (Yang) kan blive til spekulationer, eller en plage og nu er Yang blevet patologisk.

Når Yang fungerer optimalt vil kroppens funktioner være intakte, men hvis Yang kommer i underskud eller undertrykkes, vil energien stagnere og Yin blive fremherskende.

Når Yin og Yang er i balance samarbejder de, uanset om Yin er større eller i overskud i forhold til Yang. Det er når samarbejdet mellem Yin og Yang forstyrres, ikke når procenterne forstyrres, at der bliver sygdom. Alle sygdomme begynder med at Yin og Yang ikke samarbejder. Alvorligere sygdomme opstår, når Yin og Yang separeres og begynder at arbejde uafhængigt af hinanden.

Hos en person med balance mellem Yin og Yang finder man ikke sygdomme.

En sygdom vil altid begynde med en funktionel forstyrrelse. Senere forstyrres kemien og til sidst substansen. Moderne medicins tankegang er ikke hvorledes sygdommen udvikles, men at finde et antipræparat. Antidepressiv medicin, antiinflammatorisk medicin, antibiotika osv.

Kinesisk medicin har ikke antipræparater, men en regulering af funktions-forstyrrelsen.

Med akupunktur kan man reparere Yang-energien, dvs. elektromagnetiske og kemiske funktioner. Man kan ikke forandre substanser. Dog, kan en substans forandres, i det omfang energien kan forandre den.

En astmapatient med forstørrede lunger kan med akupunktur få vejrtrækningen harmonisk, men akupunktur kan ikke forandre substansen i lungevævet. Patienten vil ofte blive symptomfri, selvom lungerne som organer ikke har forandret sig.

En hjertepatient med for stort hjerte kan få hjertefunktionen repareret med akupunktur. Man vil kunne undgå hjertemedicin og få forlænget livet, men med en vis sandsynlighed kan det forstørrede hjerte på et tidspunkt blive dødsårsagen.

Når Yin bliver syg er der tale om noget kronisk og mht. Yang om noget akut.

Ubalance

Der er 4 mulige tilstande af ubalance mellem Yin og Yang.

Overvægt/overskud af Yin.

Overvægt af Yang.

Svaghed/underskud af Yin.

Svaghed af Yang.

Idet Yin og Yang altid skal ses i forhold til hinanden vil underskud af Yin føre til, at Yang tiltager/øges (forholdsmæssigt)

Når Yang svækkes, tiltager Yin.

Når Yin øges, forbruges Yang.

Når Yang styrkes, mindskes Yin.

Tekst: Anne Marie Vester​

form-mail-icon SKRIV TIL OS​

Vælg den klinik du vil henvende dig til, og vi vil kontakte dig.

 
 
 
 
Vælg klinik *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

World Medicine v/Anne Marie Vester

Slagelsegade 12

2100 København Ø, Denmark

CVR: 12271336

Ny Energi v/Anne Marie Vester
Sønderlandsgade 19
7500 Holstebro
CVR: 12271336